Facade & tag

Materialer til facade såsom facadebeklædning i træ, stål, murværk, beton. Materialer til tag såsom tagpap, tegl, eternittag, undertag, stålplader, og tagrender.

Spar på ressourcerne
Spar på ressourcerne – i produktion, opførelse og drift

Overvej ressourceforbruget i fremstilling Undgå unødvendigt forarbejdede materialer. Fx kræver nogle typer farvede mursten en ekstra brænding, som er ressourcekrævende og kun giver en æstetisk effekt. Vælger man vådmørtel frem for tørmørtel, så er der ikke brugt energi til tørring af sand. Materialers ressourceforbrug kan findes i deres EPD, hvis de har en (se også afsnit om dokumentation).

Spar på de knappe ressourcer Overvej, løsninger til opsamling af regnvand fra tag, fx regnvandstønde eller genanvendelsesanlæg til toiletskyl, og spar dermed på drikkevandet. Tilsvarende bør brugen af kobbertagrender overvejes, da kobber er en knap ressource.

Tænk flerfunktionelt og reducer energiforbruget Det er muligt at vælge facadebeklædning med flere funktioner, fx bygningsintegrerede solceller, som både er facadebeklædning og energiproducerende.

Skab godt indeklima
Skab godt indeklima – lyd, lys og luft

Sørg for gode udluftningsmuligheder Overvej en tagkonstruktion, der giver mulighed for øget loftshøjde. Det har stor betydning for oplevelsen af rummet, samtidig med at risikoen for dårlig luftkvalitet reduceres.

Naturlig solafskærmning Integrer naturlig solafskærmning, og beskyt samtidig klimaskærmen mest muligt ved fx at lave udhæng. Herved undgås overophedning og hyppige udskiftninger af facadematerialer.

Undgå materialer med problematiske stoffer Godt indeklima hænger ofte sammen med det omgivende udemiljø. Undgå tagrender i kobber og zink, da de udleder skadelige stoffer til grundvandet, når regnvand føres i render væk fra huset.

Byg til ombyggelighed
Byg til ombyggelighed – anvend fleksible løsninger

Gør det nemt at bygge til og bygge om Tænk over, om det er muligt at bygge til på facade eller tag, når der bygges. Eksempelvis er det nemmere at bygge til på en lodret gavl. Ligeledes er mursten en fleksibel byggekomponent, der er nem at bygge til eller tage ned, hvis de er fuget med kalkmørtel. Bærende tagspær, der går fra facade til facade, gør det i øvrigt nemmere at flytte indvendige vægge.

Overvej behovet for at kunne ændre udtryk Det er generelt vanskeligt at ændre facadens udtryk, da vejrets påvirkning kan ses, fx ved en tilbygning. Stålplader eller fibercement er facadebeklædning, som er forholdsvis nem at udskifte, da skelettet kan genbruges. Det kan give mening på bygninger, hvor der er behov for at kunne ændre udtryk over tid. Tilsvarende kan en muret facade “genoplives” med en omfugning efter 50-100 år.

Byg holdbart
Byg holdbart – vælg materialer til formålet

Tænk over parallellevetider Sørg eksempelvis for, at undertaget på en bygning ikke skal udskiftes tidligere end tagstenene. Læs mere om parallellevetider på levetider.dk.

Vælg materialer, der er egnede til formålet Overvej eksempelvis, om det er nødvendigt at anvende trykimprægneret træ under udhæng, da det normalt ikke udsættes for vind og vejr. Tilsvarende er der ikke behov for trykimprægneret træ til facadebeklædning, der ikke har kontakt til jorden. Her er malet gran lige så godt at anvende.

Prioriter nem vedligeholdelse Overvej vedligeholdelsesbehov af facaden. Eksempelvis kræver pudsede og vandskurede facader mere vedligeholdelse end rene mursten.

Kig efter dokumentation
Kig efter dokumentation – miljømærker og deklarationer

PEFC er en dokumentation for bæredygtigt træ og træmaterialer i byggeriet. PEFC arbejder for at fremme bæredygtig skovdrift i hele verden, og støtter de mennesker som lever af skovens ressourcer. PEFC værner om biodiversiteten og dyre- og plantelivet i verdens skove.

FSC-mærket findes på produkter af træ og papir. FSC-mærket er en garanti for at, der ikke fældes mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, har ordentlige vilkår.

Produktstandarden Cradle to Cradle Certified™ omfatter næsten alle typer nonfood-produkter – lige fra legetøj til byggematerialer. Der er 5 kriteriekategorier: Materialesundhed, genbrug og genanvendelse, vedvarende energi, forvaltning af vandressourcen og social ansvarlighed.

En EPD (Environmental Product Declaration) eller miljøvaredeklaration, som det hedder på dansk, dokumenterer en byggevares miljømæssige egen skaber og udvikles iht. anerkendte standarder. Det er en standardiseret metode til at levere informationer om energi- og ressourceforbruget samt miljøpåvirkningerne i hele byggevarens livscyklus.

REACH

REACH sikkerhedsdatablade REACH er EUs grundlæggende kemikalielovgivning der skal sikre at kemikalier bruges forsvarligt, med minimal risiko for sundhed og miljø. I forbindelse med registrering af farlige stoffer, der kræver en kemikaliesikkerhedsvurdering, skal producenter og importører udarbejde et udvidet sikkerhedsdatablad med eksponeringsscenarier. Der kræves sikkerhedsdatablade for:

  • • stoffer eller blandinger, der er klassificeret som farlige i henhold til CLP.
  • • stoffer eller blandinger, der er klassificeret som farlige i henhold til CLP.
  • • stoffer, der er på kandidatlisten over særligt problematiske stoffer (SVHC).

Se dokumentationen i www.bygdok.dk – Byggeriets Dokumentation.

arrow