Udendørs flader

Materialer såsom fliser, sten, grus, armering, dræn, rør til afvanding og grønne arealer.

Spar på ressourcerne
Spar på ressourcerne – i produktion, opførelse og drift

Etabler kun belægning efter behov Der er en generel tendens til at øge brugen af belægninger for at undgå vedligeholdelse af grønne arealer. Men det er ressourcekrævende at producere belægninger, ligesom de forhindrer naturlig nedsivning eller afledning af regnvand.

Overvej ressourceforbruget i fremstilling og transport Undersøg muligheden for at bruge lokale belægningstyper. Der importeres meget granit og kantsten fra eksempelvis Kina. Det er ressourcekrævende at transportere de tunge materialer langt. Tilsvarende kan det være en fordel at anvende lokale materialer, da de er velegnet til klimaet, og transporten er minimal.

Spar på de knappe ressourcer Overvej at bruge permeable belægninger, der lader regnvand sive til grundvand udenom kloaksystemet. Fx græs, grus, perlesten, genbrugsgranit og store åbne fuger. Herved spares ressourcer forbundet med at rense regnvand.

Skab godt indeklima
Skab godt indeklima – lyd, lys og luft

Byg efter forholdene Overvej, hvordan belægning og andre udendørs materialer reagerer med sollys og områdets naturlige planteliv. Fx kan nogle belægninger skabe refleksion af sol- og dagslys og på den måde hjælpe til at lyse et område op.

Undgå materialer, der kan skabe gener Eksempelvis kan sort glaseret tegltag skabe genskin hos naboen. I udestuer kan tagmateriale, såsom PVC, skabe støjgener ved regnvejr.

Byg til ombyggelighed
Byg til ombyggelighed – anvend fleksible løsninger

Tænk over tilgængelighed Tænk over adgangsforhold til bygningen og imellem rum, så gangbesværede nemt kan komme omkring. Brostensbelægninger og andre ujævne overflader er ikke gode for tilgængeligheden.

Overvej mindre sten Sammenlignet med store fliser er de mindre belægningssten nemmere at udskifte, og risikoen for at stenene knækker, når underlaget sætter sig, er mindre.

Byg holdbart
Byg holdbart – vælg materialer til formålet

Vælg materialer, der er robuste Overvej nøje, hvordan materialer reagerer med det omgivende miljø, fx algeangreb på træterrasser og løbestreger på beton. Vælg materialer, der passer til forholdene. Tropiske træsorter kan have nogle særlige egenskaber i forhold til holdbarhed. Omvendt kan lokale træsorter være særlig robuste, fordi de “trives” i det specifikke klima.

Prioriter nem vedligeholdelse Overvej, hvilken vedligeholdelse forskellige belægninger kræver. Hvis en træterrasse skal bibeholde den oprindelige varme farve, kræver det fx behandling 2-3 gange årligt.

Kig efter dokumentation
Kig efter dokumentation – miljømærker og deklarationer

PEFC er en dokumentation for bæredygtigt træ og træmaterialer i byggeriet. PEFC arbejder for at fremme bæredygtig skovdrift i hele verden, og støtter de mennesker som lever af skovens ressourcer. PEFC værner om biodiversiteten og dyre- og plantelivet i verdens skove.

FSC-mærket findes på produkter af træ og papir. FSC-mærket er en garanti for at, der ikke fældes mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, har ordentlige vilkår.

Produktstandarden Cradle to Cradle Certified™ omfatter næsten alle typer nonfood-produkter – lige fra legetøj til byggematerialer. Der er 5 kriteriekategorier: Materialesundhed, genbrug og genanvendelse, vedvarende energi, forvaltning af vandressourcen og social ansvarlighed.

En EPD (Environmental Product Declaration) eller miljøvaredeklaration, som det hedder på dansk, dokumenterer en byggevares miljømæssige egen skaber og udvikles iht. anerkendte standarder. Det er en standardiseret metode til at levere informationer om energi- og ressourceforbruget samt miljøpåvirkningerne i hele byggevarens livscyklus.

Se dokumentationen i www.bygdok.dk – Byggeriets Dokumentation.

arrow