Konstruktioner

Materialer til bærende konstruktioner såsom stål, konstruktionstræ og beton samt isoleringsmaterialer (gulv, væg, loft, rør) og damp- og vindspærrer.

Spar på ressourcerne
Spar på ressourcerne – i produktion, opførelse og drift

Byg efter behov Vær bevidst om, hvornår særligt ressourcekrævende materialer er nødvendige til fx bærende konstruktioner og undgå at overdimensionere til lettere konstruktioner som fx skure.

Hav fokus på affaldsforebyggelse Overvej, om restmaterialer kan bruges et andet sted i byggeriet eller om eksisterende materialer ifm. renovering kan genanvendes. Genbrug så vidt muligt interimstræ (afspærring, gelænder o.l.) til andre byggeprojekter.

Tænk helhedsorienteret og minimer energiforbruget Overvej, om det giver mening at vælge et isoleringsmateriale med bedre isoleringsevne, da det kan reducere konstruktionens tykkelse. Dimensionér isoleringen efter behov og isoleringsevne, som kan variere.

Skab godt indeklima
Skab godt indeklima – lyd, lys og luft

Byg efter forholdene Vær bevidst om, hvordan naturlige lysindfald og vindforhold udnyttes bedst muligt til at skabe bygninger, der er rare at opholde sig i både inde og ude.

Ventiler mod fugt Ved at sørge for gode udluftningsmuligheder i bygningen reduceres risikoen for problemer med fugt og skimmelvækst. Samtidig vil en god luft kvalitet øge komforten.

Tænk helhedsorienteret i renovering Hvis et ældre hus efterisoleres for at spare på varmeregningen og undgå trækgener, kan der være behov for at sikre luftgennemstrømningen i bygningen på anden vis for at undgå fugtskader.

Byg til ombyggelighed
Byg til ombyggelighed – anvend fleksible løsninger

Gør det nemt at ændre rumdisponeringen Overvej, om det giver mening at placere de bærende konstruktioner yderst, så skillevægge kan flyttes, når behovene ændres.

Tænk over placering af installationer Sørg for, at installationer er tilgængelige i forbindelse med senere reparationer og ombygninger. Sørg fx for, at det er muligt at lave nye stikudtag. Ved at lave installationsskakte kan det være nemmere at tilgå installationer, da de alle er samlet et sted.

Byg holdbart
Byg holdbart – vælg materialer til formålet

Tænk over parallellevetider Levetiden for sammensatte materialer skal gerne være ens. Hvis tætningsmaterialet, der bruges til at installere en dampspærre, kun holder i 10 år, skal indervæggen pilles ned ved udskiftning. Find information om levetider på levetider.dk.

Vær opmærksom på overgange Den mest holdbare konstruktion er den, der er bygget rigtigt. Sørg for sammenhæng mellem konstruktion og valg af materialer.

Overvej hvor materialet bruges Når du vælger konstruktionsmateriale, er det afgørende at skelne mellem, om materialet er i kontakt med jorden eller ej. Trykimprægneret træ i klasse A er et godt valg, hvis træet har jordkontakt.

Vælg materialer med lav vedligeholdelse Selvom det er dyrere i indkøb, er materialer med lav vedligeholdelsesgrad en god investering, fordi de ofte er mere holdbare.

Kig efter dokumentation
Kig efter dokumentation – miljømærker og deklarationer

PEFC er en dokumentation for bæredygtigt træ og træmaterialer i byggeriet. PEFC arbejder for at fremme bæredygtig skovdrift i hele verden, og støtter de mennesker som lever af skovens ressourcer. PEFC værner om biodiversiteten og dyre- og plantelivet i verdens skove.

FSC-mærket findes på produkter af træ og papir. FSC-mærket er en garanti for at, der ikke fældes mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, har ordentlige vilkår.

Produktstandarden Cradle to Cradle Certified™ omfatter næsten alle typer nonfood-produkter – lige fra legetøj til byggematerialer. Der er 5 kriteriekategorier: Materialesundhed, genbrug og genanvendelse, vedvarende energi, forvaltning af vandressourcen og social ansvarlighed.

En EPD (Environmental Product Declaration) eller miljøvaredeklaration, som det hedder på dansk, dokumenterer en byggevares miljømæssige egen skaber og udvikles iht. anerkendte standarder. Det er en standardiseret metode til at levere informationer om energi- og ressourceforbruget samt miljøpåvirkningerne i hele byggevarens livscyklus.

Se dokumentationen i www.bygdok.dk – Byggeriets Dokumentation.

arrow