Vinduer & døre

Materialer såsom udendørs og indendørs vinduer og døre samt trapper, greb og låse.

Spar på ressourcerne
Spar på ressourcerne – i produktion, opførelse og drift

Undgå at smide ud Såfremt vinduer er funktionelle, så prioriter at vedligeholde dem i stedet for at udskifte. Vinduer er meget ressourcekrævende at fremstille.

Tænk helhedsorienteret og minimer energiforbruget Mængden og placering af vinduesåbninger har betydning for varmeforbruget i bygningen. Energibalancen vil være forskellig afhængig af både vinduets U-værdi, og hvor man sætter vinduet i huset. Fra nord tilføres der ikke energi om vinteren, men fra syd kommer der en del gratis energi, der kan udligne radiatorvarme.

Overvej ressourceforbruget i fremstilling Jo mere energibesparende vinduet er, jo mere energi er der brugt i forarbejdningen af vinduet. Overvej derfor om energiforbruget i fremstillingen opvejer den energi, du sparer til opvarmning af bygningen.

Skab godt indeklima
Skab godt indeklima – lyd, lys og luft

Udnyt dagslyset Vælg vinduer, der lukker mest muligt dagslys ind, fx ved at vælge vinduer med slanke profiler og smalle sprosser.

Solafskærmning afhjælper overophedning Overvej, om det er muligt at lave naturlig solskærm gennem fx tagudhæng, så bygningen ikke overopheder.

Sørg for gode udluftningsmuligheder Overvej, hvordan soveværelset kan udluftes og køles om natten uden at skabe utryghed. Tilsvarende er det værd at overveje, hvordan udluftning kan foregå i støjende miljøer.

Undgå problematiske stoffer Anvend ikke monteringsskum med halogerende drivmiddel. Særligt problematiske stoffer ses ofte forkortet SVHC (Substances of Very High Concern). Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Byg til ombyggelighed
Byg til ombyggelighed – anvend fleksible løsninger

Gør det muligt at tilpasse materialerne Vinduer i trærammer, der er malede, er nemme at ændre farven på, mens alu-vinduer har den farve, de er leveret med.

Tænk over tilgængeligheden Bredden på dørene har betydning for, om eksempelvis en kørestol kan komme igennem. Samtidig bør det overvejes, om der er mulighed for at reducere mængden af trin både ude og inde.

Byg holdbart
Byg holdbart – vælg materialer til formålet

Prioriter muligheden for vedligeholdelse Vinduer af massivt træ er robuste og mulige selv at vedligeholde over tid. Alu-vinduer vil på sigt kræve vedligeholdelse, men det er vanskeligt at udskifte alukappen, da producenterne typisk ændrer profiler over tid, og der er derfor ikke andet at gøre end at skifte vinduet.

Udhæng kan forlænge levetiden Udhæng virker beskyttende for døre og vinduer, og kan således være med til at forlænge levetiden på de materialer, der indgår i disse konstruktioner.

Kig efter dokumentation
Kig efter dokumentation – miljømærker og deklarationer

PEFC er en dokumentation for bæredygtigt træ og træmaterialer i byggeriet. PEFC arbejder for at fremme bæredygtig skovdrift i hele verden, og støtter de mennesker som lever af skovens ressourcer. PEFC værner om biodiversiteten og dyre- og plantelivet i verdens skove.

FSC-mærket findes på produkter af træ og papir. FSC-mærket er en garanti for at, der ikke fældes mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, har ordentlige vilkår.

Produktstandarden Cradle to Cradle Certified™ omfatter næsten alle typer nonfood-produkter – lige fra legetøj til byggematerialer. Der er 5 kriteriekategorier: Materialesundhed, genbrug og genanvendelse, vedvarende energi, forvaltning af vandressourcen og social ansvarlighed.

En EPD (Environmental Product Declaration) eller miljøvaredeklaration, som det hedder på dansk, dokumenterer en byggevares miljømæssige egen skaber og udvikles iht. anerkendte standarder. Det er en standardiseret metode til at levere informationer om energi- og ressourceforbruget samt miljøpåvirkningerne i hele byggevarens livscyklus.

REACH

REACH sikkerhedsdatablade REACH er EUs grundlæggende kemikalielovgivning der skal sikre at kemikalier bruges forsvarligt, med minimal risiko for sundhed og miljø. I forbindelse med registrering af farlige stoffer, der kræver en kemikaliesikkerhedsvurdering, skal producenter og importører udarbejde et udvidet sikkerhedsdatablad med eksponeringsscenarier. Der kræves sikkerhedsdatablade for:

  • • stoffer eller blandinger, der er klassificeret som farlige i henhold til CLP.
  • • stoffer eller blandinger, der er klassificeret som farlige i henhold til CLP.
  • • stoffer, der er på kandidatlisten over særligt problematiske stoffer (SVHC).

Se dokumentationen i www.bygdok.dk – Byggeriets Dokumentation.

arrow